FAMILJE- OCH PARTERAPEUT
  Siv Strömbäck

Min terapi

Om mig

Tankar
Kontakt
Länkar
 

Några rader om mig!


Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning familj – systemteori. Den innehåller också en kognitiv psykoterapeutisk bas med ett existentiellt perspektiv. Det ger mig förutom generell kompetens som familjeterapeut (samtalsterapi för par och familjer) även kompetens att bedriva individuella klientsamtal. I mitt arbete är anknytningsperspektivet en viktig grund att utgå ifrån. Det kan ge en förståelse för de relationer man utvecklat till andra vuxna, jämnåriga och sin egen kärlekspartner.

Jag är också Stress-& friskvårdsterapeut med särskilt fokus på stresshantering. Har i många år haft klienter med utbränningssymtom och givit förebyggande utbildningar i hur man hanterar stress. Kompetens och insikter kring ens eget beteende leder snabbt till ett friskt och sunt liv med ett nyttigt förhållningssätt till arbete, relationer och det egna måendet. Min kompetens inom stresshantering har jag även nytta av i arbetet som familje- och parterapeut.


För mig har livet alltid varit och är fortfarande ett ständigt lärande, både att lära nytt och att lära om. Jag fortsätter att arbeta och utvecklas tillsammans med andra terapeuter i grupp under handledning. Min nyfikenhet har gjort att jag är öppen för att använda olika sätt att skapa förståelse kring hur vi fungerar och därmed kunna hjälpa andra att se sig själva i den situation de befinner sig i. Det kan vara att använda "berättelsen" som en del i terapin eller G. Youngs schemafokuserade terapi som hjälper oss att identifiera våra negativa mönster - livsteman - och hur vi kan förändra dem.


För mig är det viktigt att möta dig, din familj där ni befinner er idag, vara lyhörd och anpassa våra samtal så att dom leder till insikt och förståelse och förhoppningsvis till en positiv förändring för dig, din familj och dina relationer.Att leva i nära relation innebär ett ständigt på­gående arbete. Vi är alla in­divider med vår egen historia och tankar kring vilka vi är. I möte med andra kan vi skapa nya berättelser om oss själva med möjlighet att utvecklas vidare tillsammans.