FAMILJE- OCH PARTERAPEUT
  Siv Strömbäck

Min terapi
Om mig

Tankar

Kontakt
Länkar
  Vem är du? - Vem är jag? - Hur ser våra respektive familjekartor ut och hur påverkar det oss?

Familjekartor eller system av kontakter som påverkar oss


En familj kan bestå av väldigt många olika konstellationer och det är inte alltid lätt att se hur allt hänger ihop. Då kan en familjekarta hjälpa till att ge oss en helhetsbild så att vi lättare kan orientera oss. En familjekarta kan ritas utifrån helt olika perspektiv, beroende på vilken typ av information vi behöver organisera. Några vanliga kartor som används i familjeterapeutiskt arbete är Nätverkskarta, Familjekronologi och Strukturell familjekarta (läs gärna "Familjeterapins grunder", Maths Lundsbye m.fl.).

Nätverkskartan tar med alla personer som är viktiga i sammanhanget för klienten. Man delar in nätverkskartan i fyra sektorer; familj, släkt, arbete/skola och övriga. Det går att utveckla vidare och utgångspunkten är klientens egen karta över personer som hon/han står i regelbunden kontakt med. Det blir överskådligt för alla och man kan organisera den mängd information som ges. Det blir tydligt vilka som står långt ifrån och vilka som står nära i relationen. Man kan se vilka som har kontakt med varandra och hur stort nätverk klienten har runt omkring sig. Det kan bli en spännande resa och intressanta upptäckter.

Familjekronologi
består i sin enklaste form av två generationer - föräldrar och barn. I vidare utveckling visar kartan på fler generationer, giftemål, barn, skilsmässor, ny sambo och fosterbarn, dödsfall etc. Detta släktträd kan utvecklas genom att intensiteten och konflikter i relationerna mellan personer markeras med olika slags linjer.


Strukturell familjekarta
har fokus mer på strukturer än släktskapsrelationer. Familjestrukturen är en modell för att beskriva familjens sätt att organisera sina relationer och positioner i (familje-)systemet för att uppnå jämvikt och stabilitet, men även för att möjliggöra utveckling och strukturella förändringar. Det uppstår del- eller subsystem i familjesystemet som i sin tur är en del i flera övergripande system som släkt, grannskap, samhälle, politiskt system etc. Det kan åskådliggöras genom att tillsammans med familjen ta fram en strukturell familjekarta. Vi kan få syn på komplicerade processer och gränslinjer inom familjesystemet.
På den här sidan vill jag dela med mig av olika modeller, tankar och idéer kring familje- och par­terapier.