FAMILJE- OCH PARTERAPEUT
  Siv Strömbäck

Min terapi

Om mig
Tankar
Kontakt
Länkar
Välkommen att kontakta mig om du/ni vill ha någon att samtala med!

Familje- och parterapi

För att gå i familjeterapi behöver det inte vara en dramatisk kris. Situationerna är många när terapi kan vara ett effektivt stöd. Som exempel kan hela eller delar av familjen ha fastnat i något missförstånd och ha svårt att reda ut problemet själva. Kanske sviktar relationen till din partner? Dina barn? Dina föräldrar? En familj kan ju se helt olika ut, alltifrån en kärnfamilj, en mamma och barn till en pappa med ny fru och barn från tidigare äktenskap. Det skapar naturligtvis ett antal situationer som kräver en vilja till förståelse och en öppen kommunikation. Ibland kan ett samtal med en utomstående hjälpa till att "se" det man själv inte ser då vi är så fångade i vår egen berättelse om oss själva.
 

Individuell samtalsterapi

I mitt arbete ser jag anknytningsperspektivet som en viktig grund att utgå ifrån, särskilt vid individuell samtalsterapi. För överlevnad knyter vi an och skapar relationer till den eller de personer (mamma/pappa) som tar hand om oss och utvecklar anknytningsmönster som kan påverka oss upp i vuxen ålder. Här kan du lära känna vilka faktorer som aktiverar ditt anknytningsmönster och få en förståelse för dina relationer till andra vuxna, jämnåriga och familjemedlemmar. Genom kunskap och insikt samt träning går det att förändra anknytnings-mönster som står ivägen för dig i nära relationer.
 

Stresshantering

Att känna stress kan definieras som en obalans mellan egna krav, omgivningens krav och vad man klarar av att leva upp till. Om det blir för höga krav kan man till slut tappa känslan av sammanhang i tillvaron med stressreaktioner som en utlösande faktor. Det kan handla om sömnstörningar, depressioner, ångest, huvudvärk m.m. I en relation där ena parten upplever stark stress på t.ex. arbetet eller p.g.a. arbetslöshet kan det påverka en hel familjs vardag och förmåga att fungera tillsammans. Genom att arbeta med stresshantering i flera steg kan det bidra till att parterna i familjen hittar tillbaka till varandra. Du/ni får metoder och redskap att använda för att motverka konflikter och problem som skapats på grund av stress.